סוגי ניתוחים

תחומים אחרים בהם מומחיותו של ד”ר נבו מרגלית

ניתוחי קרניוטומיה להסרת מנינגיומות כולל מנינגיומות מורכבות של בסיס הגולגולת Craniotomy for meningiomas including complex skull base meningiomas
ניתוחי קרניוטומיה להסרת שוואנומות של עצבים קרניאליים ובעיקר אקוסטיק שוואנומה Craniotomy for removal of schwanomas – most commonly acoustic (vestibular) schwanoma
ניתוחי קרניוטומיה להסרת גידולים ממאירים כולל גרורות מוחיות וגליומות Craniotomy for removal of malignant tumors including metastasis and gliomas
ניתוחים לתיקון חסר בעצמות מהגולגולת – קרניופלסטיקה Cranioplasty
ניתוחים אנדוסקופיים לגידולים גרמיים של בסיס גולגולת כולל כורדומות וכונדרוסרקומות Endoscopic removal of bony skull base tumors – chordomas and chondrosarcomas
ניתוחים אנדוסקופיים לגידולים של יותרת המוח – אדנומות פיטואיטריות Endoscopic removal of pituitary adenoma
ניתוחים אנדוסקופיים לכריתת גידולי קרניופרינגיומות Endoscopic removal of craniopharyngioma
ניתוחים אנדוסקופים לתיקון דפקט – פגיעה בבסיס הגולגולת עם דליפת הנוזל המוחי CSF Endoscopic reconstruction of skull base defects and CSF leak
ניתוחים לשחרור לחץ וסקולרי מעצבים קרניאליים – במצבי טריגמינל נוירלגיה וספזם של מחצית הפנים Craniotomy for microvascular decompression (MVD) in trigeminal neuralgia and hemifacial spasm
טיפול במצבי הידרוצפלוס – הכנסת VP shunt VP shunt insertion

Comments are closed.